Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: admin

Metruk Yapı

İlçe Emniyet Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve 21747579.74270.(91244).2020 ve 05.06.2020 tarih ve 21747579.74270.(91244).2020/40 ve 02.06.2020 tarih ve 21747579.74270.(91244).2020 sayılı yazıları ile İlçemiz genelindeki metruk binaların vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmamak, asayiş yönünden sıkıntı yaratmamak ve illegal faaliyetlere mahal vermemek adına metruk binaların yıkılması veya yıkılmayan metruk binaların kullanılmasının kısıtlanması istenmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39 uncu maddesi;
“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” Denmektedir.

İlgili Kanun maddesi gereğince duyuru ekinde taşınmaz sahibi ve ada parsel bilgileri verilen yerde adınıza kayıtlı ve/veya işgalinizde olan yapı/yapılar belirlenmiştir. Belirlenen metruk yapıların yapı sahipleri ve/veya işgalciler tarafından izalesi veya yıkımı için 30 günlük süre tanınmıştır. Tanınan süre içerisinde yapıların izalesi veya yıkımının yapılmadığı tespiti halinde yıkım Belediyemizce yapılacak olup yıkım ücreti %20 fazlası ile yapı sahipleri ve/veya işgalciler borçlandırılarak, yapı sahibinden veya hissedarlarından tahsil edilecektir.

18.Madde Uygulaması

Muş İli, Malazgirt İlçesi, Mengüçgazi Mahallesi’nde bulunan 399 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53 Parsel ve Savtekingazi Mahallesi 269 Ada 1 Parsel için hazırlanmış 39 No.lu düzenleme sahasına ait 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde uygulaması ile arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup Parselasyon Planları, Dağıtım Cetvelleri ve ekleri Belediye Encümeninin 19.10.2020 tarih ve 90 sayılı kararına istinaden kabul edilmiştir.

Parselasyon Planları, Dağıtım Cetvelleri ve ekleri 19.10.2020 tarihinden itibaren Malazgirt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve belediye internet sayfasında (http://www.malazgirt.bel.tr) 30(Otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen tebliğ olunur.

Metruk Yapı

İlçe Emniyet Müdürlüğünün 02.06.2020 tarih ve 21747579.74270.(91244).2020 ve 05.06.2020 tarih ve 21747579.74270.(91244).2020/40 sayılı yazıları ile İlçemiz genelindeki metruk binaların vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmamak, asayiş yönünden sıkıntı yaratmamak ve illegal faaliyetlere mahal vermemek adına metruk binaların yıkılması veya yıkılmayan metruk binaların kullanılmasının kısıtlanması istenmektedir.
3194 sayılı İmar Kanunun 39 uncu maddesi;
“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” Denmektedir.
İlgili Kanun maddesi gereğince duyuru ekinde taşınmaz sahibi ve ada parsel bilgileri verilen yerde adınıza kayıtlı yapı/yapılar belirlenmiştir. Belirlenen metruk yapıların yapı sahipleri tarafından izalesi veya yıkımı için 30 günlük süre tanınmıştır. Tanınan süre içerisinde yapıların izalesi veya yıkımının yapılmadığı tespiti halinde yıkım Belediyemizce yapılacak olup yıkım ücreti %20 fazlası ile yapı sahipleri borçlandırılarak, yapı sahibinden veya hissedarlarından tahsil edilecektir.’

Metruk Yapı

İlçe Emniyet Müdürlüğünün 05.06.2020 tarih ve 21747579.74270.(91244).2020/40 sayılı yazısı ile İlçemiz genelindeki metruk binaların vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmamak, asayiş yönünden sıkıntı yaratmamak ve illegal faaliyetlere mahal vermemek adına metruk binaların yıkılması veya yıkılmayan metruk binaların kullanılmasının kısıtlanması istenmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39 uncu maddesi;
“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” Denmektedir.

İlgili Kanun maddesi gereğince duyuru ekinde taşınmaz sahibi ve ada parsel bilgileri verilen yerde adınıza kayıtlı yapı/yapılar belirlenmiştir. Belirlenen metruk yapıların yapı sahipleri tarafından izalesi veya yıkımı için 30 günlük süre tanınmıştır. Tanınan süre içerisinde yapıların izalesi veya yıkımının yapılmadığı tespiti halinde yıkım Belediyemizce yapılacak olup yıkım ücreti %20 fazlası ile yapı sahipleri borçlandırılarak, yapı sahibinden veya hissedarlarından tahsil edilecektir.’

Metruk Yapı

İlçe Emniyet Müdürlüğünün 02.06.2020 tarih ve 21747579.74270.(91244).2020 sayılı yazısı ile İlçemiz genelindeki metruk binaların vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmamak, asayiş yönünden sıkıntı yaratmamak ve illegal faaliyetlere mahal vermemek adına metruk binaların yıkılması veya yıkılmayan metruk binaların kullanılmasının kısıtlanması istenmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39 uncu maddesi;
“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” Denmektedir.

İlgili Kanun maddesi gereğince “Mengüçgazi Mah. Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR Caddesi No:23 ve tapunun 197 ada 1 no.lu parseli üzerinde bulunan Bahattin ASLAN ve Hissedarlarına ait metruk yapının yapı sahipleri tarafından izalesi veya yıkımı için 30 günlük süre tanınmıştır. Tanınan süre içerisinde yapının izalesi veya yıkımının yapılmadığı tespiti halinde yıkım Belediyemizce yapılacak olup yıkım ücreti %20 fazlası ile yapı sahipleri borçlandırılarak, yapı sahibinden veya hissedarlarından tahsil edilecektir.’

Metruk Yapı

METRUK YAPILAR HAKKINDA DUYURU

İLÇEMİZDE, İLGİLİ DUYURU EKİNDE TAŞINMAZ SAHİBİ VE ADA PARSEL BİLGİLERİ VERİLEN YERDE ADINIZA KAYITLI YAPI BELİRLENMİŞTİR. SÖZ KONUSU, YAPI TERKEDİLMİŞ DURUMDA OLUP, ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN OLUMSUZ ETKİLERE SEBEP OLMAKTADIR.

TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) GÜN İÇİNDE YAPINIZDAKİ OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE, BAHSE KONU OLAN YAPINIZA İMAR KANUNUNUN 39. 40. VE 42. MADDELERİNE GÖRE İŞLEM YAPILARAK YIKIM KARARI VE PARA CEZASI ÇIKARILACAKTIR.

BİLGİLERİNİZE RİCA OLUNUR.

Detaylar için tıklayınız!

Belediye Başkanımızın Yeni Yıl Mesajı

2020 yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz.
Hizmetlerimiz vatandaş odaklı, temel hedeflerimiz açıklık, şeffaflık ve verimlilik olacaktır.
İlçemiz açısından önümüzdeki yılda hizmetlerimiz sizlerin desteği ile artarak devam edecek. 2020 yılında İlçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm hemşehrilerimin yeni yılını en içten duygularla kutlar saygı ve sevgiler sunarım.

Cengiz Altın
Malazgirt Belediye Başkanı

Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Erdem’e Makamında Ziyaret

Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Altın, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay ile birlikte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Erdem’i makamında ziyaret etti. İŞ-KUR, Aile Sosyal Politikalar müdürlüklerine yeni hizmet binalarının planlanması ve SGK müdürlüğünün ilçemize tahsis edilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcı Sayın Fuat Oktay’a Ziyaret

Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Altın, Muş Milletvekili Sayın Mehmet Emin Şimşek, Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ile birlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ı makamında ziyaret etti.