Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

18.Madde Uygulaması

Muş İli, Malazgirt İlçesi, Mengüçgazi Mahallesi’nde bulunan 399 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53 Parsel ve Savtekingazi Mahallesi 269 Ada 1 Parsel için hazırlanmış 39 No.lu düzenleme sahasına ait 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde uygulaması ile arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup Parselasyon Planları, Dağıtım Cetvelleri ve ekleri Belediye Encümeninin 19.10.2020 tarih ve 90 sayılı kararına istinaden kabul edilmiştir.

Parselasyon Planları, Dağıtım Cetvelleri ve ekleri 19.10.2020 tarihinden itibaren Malazgirt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve belediye internet sayfasında (http://www.malazgirt.bel.tr) 30(Otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen tebliğ olunur.