Duyurular

Mart 1, 2023

Danışmentgazi Mahallesi’nde bulunan parseller için hazırlanmış 42 No.lu düzenleme sahasına ait Parselasyon Planları, Dağıtım Cetvelleri

Mart 1, 2023

Danışmentgazi Mahallesi’nde bulunan parseller için hazırlanmış 41 No.lu düzenleme sahasına ait Parselasyon Planları, Dağıtım Cetvelleri

Ocak 5, 2023

Aksungur Mahallesi’nde bulunan parseller için hazırlanmış 4 No.lu düzenleme sahasına ait Parselasyon Planları, Dağıtım Cetvelleri

Ocak 5, 2023

Aksungur Mahallesi’nde bulunan parseller için hazırlanmış 40 No.lu düzenleme sahasına ait Parselasyon Planları, Dağıtım Cetvelleri

Ekim 24, 2022

Mengüçgazi Mahallesi’nde bulunan parseller için hazırlanmış 40 No.lu düzenleme sahasına ait Parselasyon Planları, Dağıtım Cetvelleri

Ekim 24, 2022

31 No.lu düzenleme sahasına ait Parselasyon Planları, Dağıtım Cetvelleri

Haziran 28, 2022

Muş İl Afet Risk Azaltma Planı

Haziran 16, 2022

Muş İli, Malazgirt İlçesi, Mengüçgazi Mahallesi 39 NOLU SAHA