Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Etimoloji

Van Gölü havzasına hâkim olmuş ve buradan büyük bir alana yayılmış olan  Urartuların başlarında MENUAS  adlı bir kral bulunuyordu. Malazgirt adının  bu kralın adıyla ilgili olduğu ansiklopedi bilgilerinde mevcuttur. Bu  hükümdara ait bir kitabeden anlaşıldığına  göre. Adı geçen kral MENUAHİNA (Menuas’m şehri) isimli bir şehir kurmuş  W.Belek’e göre Malazgirt civarında kral Menuas’a ait birçok kitabelere rastlanmış ve bunlara göre bu şehrin eski Ermenicede adı  MANAVAZAKERT -manazkert olarak geçmekte dir. Bu şekiller daha sonra Arap Kaynaklarında MANAZCİRD olarak geçer. Ortaçağdaki Bizans  kaynaklarında ise o zamanki Harkh ve Apahunileh Nahi yeri üzerinde yer alan şimdiki  Malazgirt’in ismi MALAZGERT -MA­NAZKERT  olarak İstihkak ettiği (L) harfli şekli daha sonra ortaya çıkmıştır. Yani MANAZGİRT MALAZGERT-MALAZGİRT olarak  değişmeye uğramıştır. Yerli halk  dilindeki eski İsmi ise Muhteşem  kalesinden dolayı (KELE) olarak söylenir  ve tanınır.