product rating


 
MALAZGİRT


Van Gölü havzasına hâkim olmuş ve buradan büyük bir alana yayılmış olan Urartuların başlarında MENUAS adlı bir kral bulunuyordu. Malazgirt adının bu kralın adıyla ilgili olduğu ansiklopedi bilgilerinde mevcuttur. Bu hükümdara ait bir kitabeden anlaşıldığına göre, adı geçen kral MENUAHİNA (Menuas'm şehri) isimli bir şehir kurmuş. W.Belek'e göre Malazgirt civarında kral Menuas'a ait birçok kitabelere rastlanmış ve bunlara göre bu şehrin eski Ermenicede adı MANAVAZAKERT -manazkert olarak geçmektedir. Bu şekiller daha sonra Arap kaynaklarında MANAZCİRD olarak geçer. Ortaçağdaki Bizans kaynaklarında ise o zamanki Harkh ve Apahunileh Nahi yeri üzerinde yer alan şimdiki Malazgirt'in ismi MALAZGERT - MA­NAZKERT olarak istihkak ettiği (L) harfli şekli daha sonra ortaya çıkmıştır. Yani MANAZGİRT, MALAZGERT-MALAZGİRT olarak değişmeye uğramıştır. Yerli halk dilindeki eski ismi ise ihtişamlı kalesinden dolayı (KELE) olarak söylenir ve tanınır.


MALAZGİRT SAVAŞI